தொற்றுக்காலக் கவிதைகள்

 

1

சுவடுகள்

 

அவர்கள்

ஊர் போய்ச் சேர்ந்துவிட்டார்கள்

நிழலற்ற நெடுஞ்சாலைகளில்

கொதிக்கும் தாரில்

பதித்துச் சென்ற அடிச்சுவடுகள்

அப்படியே இருக்கின்றன

ராட்சச டயர்களால் அழிபடாச் சுவடுகள்.

—–

2

சுவர்கள்

 

இறுகச் சாத்தித் தாழிட்ட

வீட்டுச் சுவர்கள் நகர்ந்து நகர்ந்து

சமாதிச் சுவர்களாயின

‘அவ்வளவுதான்

வாழ்ந்து முடித்துவிட்டாய்’

என்கிறது அசரீரி.

—–

3

விஷம்

 

கொள்ளை நாளாயிற்று

நண்பர்களின் கைப்பிடித்து நடந்து

உறவுகளின் முகம் பார்த்துப் பேசி

 

தொலைதூரத்தில்

சிறையாக்கப்பட்ட நகரில் இருக்கும்

அருமை மகளின் குரல் மட்டும்தான் கேட்கிறது

என் மூச்சுக்காற்றே சுழன்று சுழன்று

விஷமாகித் தொற்றுகிறது.

(நன்றி: கவிஞர் சுகுமாரன்)

—–

 

4

என்னால் மூச்சுவிட முடியவில்லை

 

வெளி சூழ்ந்த நெருப்பு காற்றைத் தீய்த்துவிட்டது

ஓடிப் பொந்துக்குள் புகுந்துகொள்கிறேன்

புகை துரத்திப் பரவி வழியடைக்கிறது

முட்டி

இடித்து

உதைத்து முயல்கிறேன்

முடியவில்லை,

ஐயா, முடியவில்லை

என்னால் மூச்சுவிட முடியவில்லை.

—–

 

5

இக்காலம்

 

நொடிதோறும்

அதிர்ச்சிச் செய்திகள் வந்துகொண்டேயிருக்கின்றன

கண் வெறித்தும்

காதடைத்தும் போயிற்று

அதிர்ந்து அதிர்ந்து நெஞ்சுத் துடிப்பும்

ரகசிய சமிக்ஞை ஆயிற்று

இது

தொற்றுக் காலமா

கொள்ளைக் காலமா

ஊழிக் காலமா

எல்லாம் கைவிட்ட காலம்.

—–