தமிழ் அறிக : நீதி – அநீதி

      இன்றைய மின்னம்பலத்தில் நண்பர் ராஜன் குறை ‘தேர்தலைத் திரும்பிப் பார்ப்போம்: அகில இந்திய அண்ணா தி.மு.க.வின் எதிர்காலம்’ என்னும் தலைப்பில் அரசியல் கட்டுரை ஒன்றை ( https://minnambalam.com/politics/2021/06/28/16/ADMK-post-election-review-and-its-future ) எழுதியுள்ளார். அரசியல் விவாதத்திற்குள் நான் போகவில்லை. அதை…

Comments Off on தமிழ் அறிக : நீதி – அநீதி

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரப் பாட வேறுபாடுகள்: சகரக் கிளவி

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரப் பாட வேறுபாடுகள்: சகரக் கிளவி இலக்கிய நூல்களில் காணப்படும் பாட வேறுபாடுகளின் எண்ணிக்கையைவிட இலக்கண நூல்களிலான பாட வேறுபாடுகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு. அதற்கு முக்கியமான காரணமாக இலக்கண நூல்களின் வழக்குப் பயிற்சி இலக்கிய நூல்களைவிடக் குறைவாக இருப்பதே…

Comments Off on தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரப் பாட வேறுபாடுகள்: சகரக் கிளவி